Archív kategorie ‘Nezařazené’

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

30.01.2013

Systémy včasného varování firem

Nebezpečí bývá v odborné literatuře odlišně definováno a chápáno. Podle mezinárodní specifikace OHSAS 18001:1999 je nebezpečí definováno jako zdroj nebo situace s možností způsobit škodu. Nebezpečí je fenomén, který má potenciál způsobit škodu. Hrozba představuje zdroj nebezpečí, který rovněž může způsobit škodu. Oba pojmy bývají často používány ve stejném významu. Hrozba je jakýmkoliv fenoménem, který má potenciální […]

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

12.01.2012

Jak nadnárodní společnosti jednají v období globální krize

V roce 2007 byla ze Spojených států amerických do světa „importována“ globální krize. Téměř současně s ní započala krize bankovní. Tím byl nastartován řetěz globálních krizí, respektive krizových vln, který pokračoval tzv. světovou recesí (2009), „řeckou“ krizí (podzim 2009), krizí v důsledku evropské neschopnosti řešit problémy (2011). Jak se tyto krize projevily u nadnárodních společností a jak je […]