Jak nadnárodní společnosti jednají v období globální krize

12.01.2012

V roce 2007 byla ze Spojených států amerických do světa „importována“ globální krize. Téměř současně s ní započala krize bankovní. Tím byl nastartován řetěz globálních krizí, respektive krizových vln, který pokračoval tzv. světovou recesí (2009), „řeckou“ krizí (podzim 2009), krizí v důsledku evropské neschopnosti řešit problémy (2011). Jak se tyto krize projevily u nadnárodních společností a jak je tyto společnosti řešily.

Globální krize jednoznačně prokázala, že podnikatelské sféra podcenila význam vlivu globálního prostředí na podnikovou sféru. Většina společností na vzniklou krizi v roce 2008 reagovala obvyklým způsobem tím, že se zaměřila na snižování nákladů a hledání úspor. Společnosti se zaměřily na snižování počtu pracovníků, snižovaly se rozpočty na reklamu, vzdělávání pracovníků, podnikové akce, služební cesty a na podnikový výzkum, docházelo k zavírání výrobních závodů. Některé společnosti tím zvolily defenzivní strategii zaměřenou na minimalizaci ztrát a rizika. Krize se pro některé z nich stala příležitostí k provedení radikálních změn a nalezení nových příležitostí ve zvýšení efektivnosti, přijmutí nové strategie, vytvoření nového partnerství nebo vstup na trh s novým výrobkem.

Silné a schopné společnosti vycítily v krizi příležitost a svými ofenzivními tahy využily oslabení svých konkurentů. Další společnosti volily střední cestu. V některých nákladových položkách došlo ke snížení nákladů (např. na pracovníky a reklamu) a naopak se snažily předstihnout své konkurenty vývojem nových výrobků. Určitou variantou střední cesty bylo nižší snížení nákladů než u konkurentů a současně i nižší zvýšení na vývoj nových výrobků.

Lze předpokládat, že řetěz globálních krizí bude mít pokračování a že se bude stále více dotýkat podnikatelské sféry. Dosavadní krize ukazují, že se podnikový management bude muset potýkat s novými problémy, které se v minulosti nevyskytovaly. V roce 2009 se Heifetz, Grashow a Linsky v časopise Harvard Business Review vyslovili následovně: „Očekáváte, že se věci ve vaší organizaci vrátí do normálu? Sorry. Vedení bude vyžadovat nové schopnosti, které budou odpovídat naléhavosti okolí, vysokému ohrožení a neurčitosti –  i když ekonomická krize pominula. “ Bohužel, jak ukazuje dosavadní vývoj, tak jen změnila svoji podobu.  

 

komentáře (0)
Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

Další články autora: